ביה"ח חויב לשלם 2.5 מיליון ₪ עקב רשלנות רפואית בלידה

ההחלטה ליילד באמצעות ואקום היתה שגויה, בלתי מבוססת ובלתי מקצועית, וגרמה ללידת ילד פגוע ונכה, ועל כן הוא זכאי לפיצוי 
ביה"מ קבע כי ביה"ח התרשל בטיפול ביולדת, דבר אשר גרם ללידת ילד פגוע ונכה.

ההחלטה בדבר ביצוע יילוד מכשירני התקבלה ללא הפעלת שיקול דעת מספיק וזהיר, ללא בדיקת התקיימותם של התנאים הנדרשים לביצוע יילוד מכשירני, מבלי שנעשו כל הבדיקות הנדרשות לצורך קבלת החלטה כזו, מבלי שהוכח כי מקבל ההחלטה היה מוכשר ומיומן דיו לקבלה וללא כל התייעצות עם גורם בכיר.

ההחלטה ליילד את התובע באמצעות וואקום הייתה שגויה, בלתי מבוססת ובלתי מקצועית. קיים קשר סיבתי רפואי ברור בין לידתו הטראומתית של התינוק באמצעות ואקום לביו נזקיו. 

בנוסף, היילוד בוואקום בוצע ללא הסכמתה המודעת של התובעת.

נכותו הרפואית המשוקללת של התובע הינה בשיעור של 32% ונכותו התפקודית זהה לנכותו הרפואית.

לאחר בחינת ראשי הנזק השונים, נפסקו לתובע פיצויים בסך של 2,449,596 ₪.
 

ת.א. ( ת"א) 67003-10-13

health, health, medicine, medical, pulse