ביטוחי ילדים בחופש הגדול / עו"ד צחית עופר

כמובן שיש להקפיד על  ציות לכללים ולהוראות הבטיחות במקום, למשל הליכה במסלולים המסומנים ללא סטיה מהם, שימוש במתקנים בהתאם להנחיות, רחצה במקום המותר לרחצה - באם הממסלול מגודר ו/או האתר מגודר אינכם "מוזמנים" לחצותו – וכדומה.
נדגיש, כי פעילות במקום שאינו מוסדר, אקראי, וללא פיקוח מוסדר  - משמעו כי ההורים נוטלים אחריות מלאה על כל נזק שיגרם לילדיהם.
כל המסלולים של רשות הטבע והגנים, כל המסלולים המסומנים והמאושרים  - הינם מבוטחים.

באירוע של נזק גוף בטיול ניתן לתבוע באופן מיידי את הגורם האחראי על כאב וסבל, הפסדי השתכרות, עזרת צד ג', ניידות, טיפולים רפואים וכל נזק מיוחד שנגרם  ו/או יכול להגרם כתוצאה מהפגיעה.

במשרדנו טופלו בעבר מקרים רבים של בני נוער שנפגעו במהלך פעילות בטיולי תנועות נוער ו/או טיולים במסגרת בית הספרו ו/או במסגרת פעילות בקייטנה ו/או במגרשי השעשועים השכונתים, בין השאר בגלל מתקנים לא בטיחותים או אזור משחקים לא בטיחותי.
בת.א – 10887-11-1 טיפלנו בנער אשר במהלך טיול בצופים נתבקש לבצע פעילות בנייה ופירוק עם סנדות. הוא נדרש לפרק סנדות בגובה של כ-2 מטר כאשר הוא מטפס על ערסל על מנת לבצע הפירוק. הנער נחבל בידו הדומיננטית וקיבל פיצוי של 160,000 ₪. בתביעה אחרת נפגעה ילדה, במהלך טיול הצופים, מכוויות חמורות עת נתבקשה להשגיח על סיר עם שמן ומים רותחים על גזיה, שנשפך עליה. לילדה נקבעה נכות בשיעור של 20% וביהמ"ש פסק כי יש לפצותה ב-560,000 ₪ ללא כל רשלנות תורמת.

בתביעה אחרת שבה נפגע ילד במהלך גלישה במגלשה לא בטיחותית ונגרמה לו נכות של 15% ביהמ"ש פסק כי יש לפצותו ב-380,000 ₪ ללא כל רשלנות תורמת.

גם במסגרת טיולי בית ספר הילד/ה מבוטחים הן בביטוח תלמידים והן בביטוח של משרד החינוך ו/או הרשות המקומית ו/או העמותה המפעילה המוסד החינוכי.

כל טיול במסגרת זו אמור לקבל אישורים מתאימים לביצוע מסלולי הטיולים. המסלולים אמורים להיות מותאמים ברמת הקושי לגילאי הילדים המשתתפים. יש לבחון את ארגון הטיול, בחירת הטיול וליווי הטיול. המסלולים אמורים להיות בטוחים וללא מיפגעים. צוות ביה"ס היוצא כמלווה אחראי ומחויב בהשגחה על הילדים, ועל כן חייב לצאת עם מספר מלווים התואם את מספר הילדים היוצאים לטיול. בית הספר מחויב בקבלת כל האישורים לביצוע המסלול ובאישור מוקדם של הרשות לטיול במסלול המבוקש, כך שהילדים מצויים בהשגחה מלאה, עם מטריה ביטוחית.
כל ילד/ה  נער/ה  במדינת ישראל שמצוי במסגרת חינוכית מגן ועד ביה"ס יסודי-תיכון, מבוטח בביטוח תלמידים (עד גיל 18 עם זכות תביעה עד גיל 21). ביטוח זה מעניק כיסוי לתלמידים 24 שעות ביממה, גם בחו"ל, ולכן מעניק גם כיסוי לכל פגיעה במהלך פעילות בתנועת נוער, קייטנות, בריכה, ים ואף שהיה בבית. יש להדגיש כי ביטוח התלמידים מקנה פיצוי ללא כל צורך בהוכחת שאלת אחריות. אם הילד/ה נפגע ונגרם נזק, אישפוז, ונכות  - הוא זכאי בראש ובראשונה לפיצויים מביטוח התלמידים.

אם הילד נפגע במהלך טיול של תנועת הצופים או כל תנועת נוער אחרת במסגרת טיולי החופש הגדול, כמו כן אם נפצע במהלך הקייטנות, גם אז הוא מבוטח, שכן כל תנועות הנוער אמורות להיות מבוטחות בביטוח צד ג'. כמו כן, מפעילי הקייטנות אמורים לקבל אישורים מתאימים להפעלת קייטנה ולעשות ביטוח לתלמידים/ חניכים.

כל ילד/ילדה שנפגעים בפעילות הקשורה לפעילות בטיולים/פעילויות השונות ובמהלכם רשאים לתבוע בגין נזקיהם. ביטוח זה מכסה את התנועה כנגד כל תביעה בגין פעילות רשלנית של המדריכים, מרכזים, רשג"דים, מתנדבים ואחרים  - וזאת בפעילות בשטח, בתחום המאהל, בדרך לפעילות או בדרך חזרה ממנה.

גם בפעילות משפחתית שלא קשורה לשום אירגון ו/או מסגרת הילדים מבוטחים בביטוח תלמידים, שכאמור הוא חל על פגיעה בכל פעילות בכל מסגרת, פרטית או אחרת.

אם המשפחה יוצאת לטיול במסגרת טיול הליכה או פיקניק בשמורת טבע/פארק/יער, והאתר מוסדר, ונגרמת חבלה/נזק למי מהמטיילים/נופשים, ילדים ומבוגרים, ניתן לתבוע בביטוח צד ג' את רשות הטבע והגנים או הגורם המפעיל את האתר.
ביטוחי ילדים בחופש הגדול