ביה"מ העליון קבע כי שתי ערכאות למטה שגו (!) כאשר לא קבעו לצעיר שנפגע בתאונת עבודה פיצוי בהתאם לבסיס שכר של שכר ממוצע במשק, וזאת בעקבות ערעור אשר הגישה עו"ד הורוביץ על פס"ד ביה"מ המחוזי, אשר הוסיף עוד 300,000 ₪ פיצוי לנפגע תאונת עבודה שאליו מתייחס אייטם זה