כללית תשלם כ-8.5 מיליון ₪ לילדה שנולדה עם פיגור שכלי

ביה"מ העליון קבע כי אף שבמועד הרלבנטי להריונה של התובעת, אמהּ של ילדה שנולדה עם תסמונת ה-X השביר, לא היה נהוג להפנות נשים בהריון בסיכון נמוך לבדיקת סקר לגילוי התסמונת, הרי שהבדיקה הייתה ידועה וזמינה, ולנוכח חשיבותה, ניתן היה לצפות כי הרופא שאליו פנתה התובעת במיוחד לשם מעקב הריון, יסביר לה את האפשרות לבצעה באופן פרטי.

לפיכך נקבעה אחריותם של הרופא ושל קופת החולים לנזק.

פס"ד של ביה"מ העליון מיום 30.10.14 בע"א 2124/12

health, health, medicine, medical, pulse
health, health, medicine, medical, pulse