התאריך הקובע בכל הנוגע להתיישנות תביעת ההורים בעילת "הולדה בעוולה" הוא 28.8.2015.

אם תביעת ההורים התיישנה עד ליום 28.8.2015 ותביעת היילוד לא הוגשה, כי אז יוכל היילוד להגיש תביעה בעילה של "חיים בעוולה" עד לתאריך 31.12.2017, בכפוף לכך שתביעתו לא התיישנה כשלעצמה.
 

רע"א 4288/15 מכבי נגד פלונית פס"ד מיום 28.8.16

health, health, medicine, medical, pulse