פיצוי בסך 5,120,524 ₪ עקב רשלנות רפואית במהלך ניתוח בעמוד השידרה

ביה"מ קבע, בין היתר, כי מהראיות עולה, כי במהלך הניתוח נעשה שימוש בכלים ובמכשור בלתי מתאימים. התובע ניזוק במהלך הניתוח, וקרוב לוודאי שהסיבה לנזקו הינה בעיקר – בחירת טכניקה ניתוחית שגויה ואסורה ובלתי מתאימה למצבו של התובע, ושימוש במכשור שאינו מתאים.

במקרה זה, התובע הרים את הנטל המוטל עליו להוכיח את טענותיו, והיטה לטובתו את מאזן ההסתברות הנדרש במשפט האזרחי. תוצאה זו מתחייבת הן משום שיש להעדיף את חוות דעתו של המומחה מטעמו והן בשל מחדליו הראייתיים של התובע.

באשר לרכיב התביעה שעניינו היעדר הסכמה מדעת הנתבע, אשר הודה כי מדובר בניתוח חריג ומסוכן, לא מצא לנכון ליידוע התובע בדבר קיומן של טכניקות ניתוחיות אחרות, אשר בדיעבד התברר, כי היה צורך לבחור בהן ולא בטכניקה שנבחרה על ידי הנתבע, וגרמה לנזקו של התובע.

תיק אזרחי 32454-02-12 מחוזי תל אביב

health, health, medicine, medical, pulse