למשרד עו"ד הורוביץ-עופר ניסיון רב בלחימה על זכויותיהם של נפגעי רשלנות רפואית בתחום הקרדיולוגיה, ובהשגת רף הפיצויים הגבוה ביותר עבורם.

רשלנות רפואית בקרדיולוגיה יכולה לבוא לידי ביטוי בכל אחד משלבי הטיפול, לדוגמה:
  • רשלנות רפואית בגביית האנמנזה הן בהתייחס למצבו הקליני של החולה והן בהתייחס לרקע משפחתי רלבנטי.
     
  • רשלנות רפואית  באיבחון מצבו הרפואי של חולה הלב ובכך, בין היתר, טעויות בפענוח בדיקת א.ק.ג, בדיקת אנזימים, התעלמות מ"נורות אזהרה" העולות מתלונות החולה והמחייבות התייחסות תוך פרק זמן סביר בטרם יקרה אירוע לב חמור.
     
  • "הסכמה מדעת" – יש לבחון את השאלה האם המטופל נתן את הסכמתו המודעת לטיפול, האם הוסברו לו הסיכונים, הסיכויים, אופציות טיפול חלופיות, סיכוייהן וסיכוניהם. העובדה כי קיים בתיק הרפואי "טופס הסכמה מודעת" עליו חתום המטופל איננה מהווה ראיה לכך כי אכן הוסברו למטופל מלוא ההסברים הנחוצים כמפורט לעיל, והמבחן שקבעה הפסיקה הינו "מבחן מהותי" כאשר חובה על הרופא להסביר את מלוא המידע האמור לעיל.
     
  • רשלנות רפואית במהלך הטיפול לרבות במהלך ניתוח מעקפים, צינטור, השתלת לב, היפוך, אבלציה, ניתוח לתיקון מסתם ועוד.
במהלך הטיפול בתביעת רשלנות רפואית בקרדיולוגיה, אנו בוחנים מגוון שאלות כגון - האם המטופל היה מתאים לטיפול זה לאור נתוניו האישיים כגון תוצאות בדיקות עזר אשר בוצעו טרם הפעולה, האם הטכניקה הניתוחית התאימה לנתוניו האינדיבידואליים של המטופל, האם המשך המעקב אחר המטופל היה תקין ( ובכך, בין היתר, בוחנים את המעקב אחר רמות דילול הדם ו/או מתן תרופות במינונים הנדרשים על מנת שלא יגרם, בין היתר, אירוע מוחי).

רשלנות רפואית בקרדיולוגיה

תחומי רשלנות רפואית שבהם אנו עוסקים: